Adatvédelmi Tájékoztató

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató leírja az Ace of Spades Kft. (székhely: 1162 Budapest, Budapesti Út 264., Magyarország, e-mail: management@matteocammisa.com, telefon: +36204984476) adatgyűjtési, adatfelhasználási és adattovábbítási irányelveit az Ön által szolgáltatott információkra vonatkozóan, amikor használja a weboldalunkat (https://matteocammisa.com) (a “Szolgáltatás”). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön beleegyezik információi ezen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő gyűjtésébe, felhasználásába és továbbításába. Amennyiben nem járul hozzá ehhez, kérjük, ne lépjen be és ne használja a Szolgáltatást. Az Adatvédelmi Szabályzatot bármikor módosíthatjuk előzetes értesítés nélkül, és a módosított Szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatásban. A módosított Szabályzat a Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatás további elérése vagy használata ezen időpont után a módosított Adatvédelmi Szabályzat elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse meg ezt az oldalt.

Gyűjtött Információk:
Az alábbi személyes információkat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:

 • Név
 • E-mail
 • Mobil

Információk Felhasználása:
Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

 • Marketing/Promóció
 • Vélemények
 • Vásárlói visszajelzés gyűjtése
 • ÁSZF érvényesítése
 • Támogatás
 • Adminisztratív információk
 • Célzott hirdetés
 • Ügyfélmegrendelések kezelése
 • Oldalvédelem
  Amennyiben információit más célra kívánjuk felhasználni, kérni fogjuk hozzájárulását, és csak az Ön hozzájárulása megszerzését követően, és csak azokra a célokra használjuk fel az információit, amelyekhez hozzájárulást adott, kivéve, ha törvény másként nem írja elő.

Információk Megosztása:
Személyes adatait harmadik féllel nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alább leírt korlátozott körülmények között:

 • Hirdetési szolgáltatások
 • Marketing ügynökségek
 • Elemzések
 • Adatgyűjtés és -feldolgozás
  Az ilyen harmadik feleket kötelezzük, hogy az átadott személyes adatokat csak az átadás céljára használják fel, és ne tartsák meg tovább, mint amennyi az adott cél eléréséhez szükséges. Személyes adatait az alábbi esetekben is felfedhetjük: (1) alkalmazandó törvény, rendelet, bírósági végzés vagy más jogi eljárás betartása érdekében; (2) Önnel velünk kötött megállapodások, beleértve ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, érvényesítése céljából; vagy (3) a Szolgáltatás használatának harmadik felek jogait sértő állításaira válaszul. Amennyiben a Szolgáltatás vagy társaságunk egy másik vállalattal egyesül vagy azt felvásárolja, az Ön információi az átruházott vagyon részét képezik.

Információk Megőrzése:
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azok gyűjtésének céljaihoz szükséges, vagy amíg jogi kötelezettségeinknek megfelelően szükséges. Bizonyos információkat hosszabb ideig is megőrizhetünk, például rekordok vezetése/jelentéstétel céljából az alkalmazandó törvényeknek megfelelően, vagy más jogos okokból, mint például jogi jogok érvényesítése, csalás megelőzése, stb. Az Önt (közvetlenül vagy közvetve) nem azonosító maradék anonim információk és összesített információk végtelen ideig tárolhatók.

Jogai:
Az alkalmazandó törvényektől függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére vagy törlésére, személyes adatai másik entitáshoz történő átadásának (portálásának) kérésére, személyes adatai aktív feldolgozásának korlátozására vagy ellene való tiltakozásra, bármely hozzájárulás visszavonására, amelyet adatai feldolgozásához adott nekünk, panasz benyújtására egy statutórius hatóságnál és egyéb, az alkalmazandó törvények szerint releváns jogokra. Ezeknek a jogoknak a gyakorlásához írjon nekünk a cammisa.matteo@gmail.com címre. Kérelmére az alkalmazandó törvényeknek megfelelően válaszolunk. A marketing kommunikációkból való leiratkozáshoz vagy a marketing célú profilalkotásunk elleni tiltakozáshoz írjon nekünk a cammisa.matteo@gmail.com címre. Vegye figyelembe, hogy amennyiben nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását az adatok szükséges célból történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az információkat kértük.

Sütik stb.
A nyomkövetési technológiák használatáról és az ezekkel kapcsolatos választási lehetőségeiről a Cookie Policy részben tájékozódhat.

Biztonság:
Információi biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk információi elvesztését, jogosulatlan módosítását vagy visszaélését. Azonban, tekintettel a belső

kockázatokra, nem garantálhatjuk az abszolút biztonságot, így az információk ránk történő továbbítását saját kockázatára teszi.

Harmadik Felek Hivatkozásai & Információk Használata:
Szolgáltatásunk harmadik felek weboldalainak hivatkozásait is tartalmazhatja, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ez az Adatvédelmi Szabályzat nem foglalkozik harmadik felek adatvédelmi szabályzataival és gyakorlataival, beleértve azokat a harmadik feleket is, akik a Szolgáltatásban elérhető hivatkozáson keresztül működő weboldalt vagy szolgáltatást üzemeltetnek. Erősen javasoljuk, hogy minden látogatott weboldal adatvédelmi szabályzatát tekintse meg. Semmilyen harmadik fél tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért vagy gyakorlataiért nem vállalunk felelősséget.

Panaszkezelés / Adatvédelmi Tisztviselő:
Amennyiben kérdései vagy aggályai vannak velünk rendelkezésre álló információi feldolgozásával kapcsolatban, e-mailben fordulhat panaszkezelőnkhöz, az Ace of Spades Kft., 1162 Budapest, Budapesti Út 264., mangement@matteocammisa.com címen. Panaszait az alkalmazandó törvényeknek megfelelően kezeljük.

Utolsó frissítés dátuma: 2024. március 11.
Hatálybalépés dátuma: 2024. március 11.